วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2564
ซื้อใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2564
จ้างจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4603 หนองคาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บก.ถ.35-009 เส้นหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,375 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10-0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก
17  พ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วัดเจติยาศีรีวิหาร (ภูทอก) โดยปรับปรุงเสริมผิวถนนแอลฟัลติกคอนกรีต เชื่อมทางหลวง บ้านนาคำแคน-เข้าภูทอกบ้านนาคำแคนพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,017 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,102 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก