องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 


  โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงินเพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วรตำบลนาแสง[วันที่ 4 ก.พ. 2558][ผู้อ่าน 394]
 
  ศึกษาดูงานเทศบาลโนนสว่าง[วันที่ 23 ม.ค. 2558][ผู้อ่าน 645]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ[วันที่ 12 ม.ค. 2558][ผู้อ่าน 450]
 
  รูปตั้งด่านปีใหม่ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง 5 มกราคม 2558[วันที่ 6 ม.ค. 2558][ผู้อ่าน 376]
 
  กิจกรรมวันคริสตร์มาส วันที่ 25 ธันวาคม 2557[วันที่ 26 ธ.ค. 2557][ผู้อ่าน 334]
 
  ภาพกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่นเพื่อสุขภาพมินิมาราธอน ตำบลนาแสงต้านยาเสพติด ครั้งที่ 3[วันที่ 22 ธ.ค. 2557][ผู้อ่าน 1655]
 
  ภาพกิจกรรมงานฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวามหาราช[วันที่ 8 ธ.ค. 2557][ผู้อ่าน 324]
 
  ภาพกิจกรรมธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง มอบเงินช่วยเหลือกับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ประชาชนตำบลนาแสง ประจำปี ๒๕๕๗[วันที่ 8 ธ.ค. 2557][ผู้อ่าน 348]
 
  ถนนสะอาดโดยผู้พิทักษ์สองข้างทาง อบต.นาแสง[วันที่ 3 ธ.ค. 2557][ผู้อ่าน 452]
 
  โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 [วันที่ 3 ธ.ค. 2557][ผู้อ่าน 752]
 
  กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนช่วงวาตภัย[วันที่ 2 ธ.ค. 2557][ผู้อ่าน 393]
 
  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง[วันที่ 2 ธ.ค. 2557][ผู้อ่าน 323]
 

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าที่ 5 [ 6 ]