องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 


  โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในเขตอนุรักษ์หนองบ่อน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ [วันที่ 21 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 171]
 
  โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[วันที่ 19 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 173]
 
  ตู้ปันสุข[วันที่ 21 พ.ค. 2563][ผู้อ่าน 174]
 
  จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมเจลล้างมือ อบต.นาแสง[วันที่ 7 เม.ย. 2563][ผู้อ่าน 340]
 
  ฉีดพ่นกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[วันที่ 27 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 178]
 
  มอบหน้ากากอนามัย หมู่ที่ 9[วันที่ 26 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 215]
 
  มอบหน้ากากอนมัยหมู่ที่ 3,6[วันที่ 26 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 152]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ[วันที่ 18 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 261]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง[วันที่ 18 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 145]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาและเกมส์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง[วันที่ 28 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 152]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ2563[วันที่ 10 ม.ค. 2563][ผู้อ่าน 138]
 
  การมอบผ้าห่มกันหนาว[วันที่ 13 ธ.ค. 2562][ผู้อ่าน 143]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]