องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 


  พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน[วันที่ 30 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 9]
 
   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง[วันที่ 23 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในเขตอนุรักษ์หนองบ่อน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ [วันที่ 21 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 209]
 
  โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[วันที่ 19 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 199]
 
  ตู้ปันสุข[วันที่ 21 พ.ค. 2563][ผู้อ่าน 208]
 
  จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมเจลล้างมือ อบต.นาแสง[วันที่ 7 เม.ย. 2563][ผู้อ่าน 422]
 
  ฉีดพ่นกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[วันที่ 27 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 205]
 
  มอบหน้ากากอนามัย หมู่ที่ 9[วันที่ 26 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 244]
 
  มอบหน้ากากอนมัยหมู่ที่ 3,6[วันที่ 26 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 179]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ[วันที่ 18 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 298]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง[วันที่ 18 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 172]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาและเกมส์การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง[วันที่ 28 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 172]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]