องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 


  ร่วมเดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต  นาแสง[วันที่ 24 พ.ย. 2564][ผู้อ่าน 117]
 
   กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [วันที่ 19 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 135]
 
  ภาพบรรยากาศบางส่วนในวัน รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง[วันที่ 18 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 138]
 
  พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน[วันที่ 30 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 139]
 
   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง[วันที่ 23 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 132]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในเขตอนุรักษ์หนองบ่อน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ [วันที่ 21 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 337]
 
  โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[วันที่ 19 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 325]
 
  ตู้ปันสุข[วันที่ 21 พ.ค. 2563][ผู้อ่าน 336]
 
  จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมเจลล้างมือ อบต.นาแสง[วันที่ 7 เม.ย. 2563][ผู้อ่าน 618]
 
  ฉีดพ่นกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[วันที่ 27 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 361]
 
  มอบหน้ากากอนามัย หมู่ที่ 9[วันที่ 26 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 316]
 
  มอบหน้ากากอนมัยหมู่ที่ 3,6[วันที่ 26 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 236]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]