องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 


  งานวันท้องถิ่นไทย[วันที่ 18 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 179]
 
  ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเฉพาะประจำปี 2565[วันที่ 28 ก.พ. 2565][ผู้อ่าน 180]
 
  ร่วมเดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต  นาแสง[วันที่ 24 พ.ย. 2564][ผู้อ่าน 318]
 
   กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [วันที่ 19 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 324]
 
  ภาพบรรยากาศบางส่วนในวัน รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง[วันที่ 18 ต.ค. 2564][ผู้อ่าน 314]
 
  พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน[วันที่ 30 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 312]
 
   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง[วันที่ 23 ส.ค. 2564][ผู้อ่าน 306]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในเขตอนุรักษ์หนองบ่อน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ [วันที่ 21 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 528]
 
  โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[วันที่ 19 มิ.ย. 2563][ผู้อ่าน 505]
 
  ตู้ปันสุข[วันที่ 21 พ.ค. 2563][ผู้อ่าน 508]
 
  จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมเจลล้างมือ อบต.นาแสง[วันที่ 7 เม.ย. 2563][ผู้อ่าน 773]
 
  ฉีดพ่นกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[วันที่ 27 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 478]
 

หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]