องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 106 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [ 13 ก.ย. 2566 ]19
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเ [ 21 ส.ค. 2566 ]22
3 ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]25
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการขององคืการบริหารส่วนตำบลนาแสง [ 3 ก.ค. 2566 ]40
5 ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]26
6 เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]34
7 ประชาสัมพันธ์เรื่องคลอดก่อนกำหนด [ 1 พ.ค. 2566 ]34
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 27 เม.ย. 2566 ]40
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 24 เม.ย. 2566 ]32
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 24 มี.ค. 2566 ]31
11 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 [ 7 มี.ค. 2566 ]33
12 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 7 มี.ค. 2566 ]42
13 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในเขตพื้นที่ตำบลนาแสงมายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) [ 17 ก.พ. 2566 ]35
14 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลที่ดิน [ 13 ก.พ. 2566 ]32
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง การขอรับแบบพิมพ์และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) และการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]31
16 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]42
17 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]52
18 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ฝุ่นละออง PM 2.5 [ 18 พ.ย. 2565 ]21
19 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุในตำบลนาแสงที่ได้รับเบี้ยยังชีพ [ 15 พ.ย. 2565 ]16
20 กิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม [ 26 ก.ย. 2565 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6