องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ตามหนังสือด่วนมาก มท 0808.3/ว4437 ลว.22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]78
2 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงปลอดบุหรี่ [ 8 มิ.ย. 2565 ]114
3 ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]98
4 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]185
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]332
6 บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]188
7 พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]184
8 จดหมายข่าว เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]197
9 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]185
10 แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2564 ออนไลน์ [ 19 พ.ย. 2564 ]167
11 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง [ 18 ต.ค. 2564 ]180
12 ประกาศ อบต.นาแสง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง [ 10 ต.ค. 2564 ]177
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กรหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.35-005บ้านคำไชยวาล-บ้านดงเกษม(หนองบ่อมะงง) [ 14 ม.ค. 2564 ]78
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]197
15 ราคากลางโครงการคสล.เส้นรอบหมู่บ้านบ้านนาแสง รหัสสายทาง บก.ถ.35-004 [ 16 ธ.ค. 2563 ]68
16 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น มข2527 หมู่ที่ 6 [ 3 ธ.ค. 2563 ]68
17 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น มข2527 [ 3 ธ.ค. 2563 ]65
18 โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น มข2527 ห้วยคำแคน จุดที่ 2 หมู่ที่ 3 [ 3 ธ.ค. 2563 ]77
19 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]223
20 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง [ 1 มิ.ย. 2563 ]177
 
หน้า 1|2|3|4