องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 22
  6 ม.ค. 2565    บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 29
  6 ม.ค. 2565    พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 29
  22 ธ.ค. 2564    จดหมายข่าว เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 35
  26 พ.ย. 2564    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี2565 53
  19 พ.ย. 2564    แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2564 ออนไลน์ 38
  18 ต.ค. 2564    รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 52
  10 ต.ค. 2564    ประกาศ อบต.นาแสง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 57
  7 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี 2564 59
  1 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปี 2563 70
  1 มิ.ย. 2563    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 55
  29 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 54
  29 พ.ค. 2563    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 55
  1 พ.ค. 2563    จดหมายข่าว งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ฉบับที่ 2 52
  30 เม.ย. 2563    ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 46
  23 มี.ค. 2563    มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เข้าสู่หมู่บ้านชุมชน 63
  12 มี.ค. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 50
  26 ก.พ. 2563    คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 43
  31 ม.ค. 2563    จดหมายข่าว งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ฉบับที่ 1 52
  30 ม.ค. 2563    แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง 51


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]