องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 71 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 มิ.ย. 2565    นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงปลอดบุหรี่ 30
  9 พ.ค. 2565    ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 21
  28 ก.พ. 2565    ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 102
  10 ม.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 160
  6 ม.ค. 2565    บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 145
  6 ม.ค. 2565    พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 134
  22 ธ.ค. 2564    จดหมายข่าว เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 148
  26 พ.ย. 2564    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี2565 138
  19 พ.ย. 2564    แจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2564 ออนไลน์ 118
  18 ต.ค. 2564    รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 125
  10 ต.ค. 2564    ประกาศ อบต.นาแสง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 132
  14 ม.ค. 2564    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กรหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.35-005บ้านคำไชยวาล-บ้านดงเกษม(หนองบ่อมะงง) 27
  7 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายประจำปี 2564 143
  16 ธ.ค. 2563    ราคากลางโครงการคสล.เส้นรอบหมู่บ้านบ้านนาแสง รหัสสายทาง บก.ถ.35-004 25
  3 ธ.ค. 2563    โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น มข2527 หมู่ที่ 6 24
  3 ธ.ค. 2563    โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น มข2527 21
  3 ธ.ค. 2563    โครงการก่อสร้างฝายน้าล้น มข2527 ห้วยคำแคน จุดที่ 2 หมู่ที่ 3 25
  1 มิ.ย. 2563    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)ประจำปี 2563 163
  1 มิ.ย. 2563    ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 132
  29 พ.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 140


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]