องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 27 เม.ย. 2566 ]8
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 24 เม.ย. 2566 ]9
4 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 24 มี.ค. 2566 ]7
5 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖6 [ 7 มี.ค. 2566 ]15
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 7 มี.ค. 2566 ]23
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายในเขตพื้นที่ตำบลนาแสงมายื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) [ 17 ก.พ. 2566 ]14
8 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูลที่ดิน [ 13 ก.พ. 2566 ]13
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง การขอรับแบบพิมพ์และการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย(ภ.ป.1) และการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]12
10 ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]21
11 แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 28 พ.ย. 2565 ]32
12 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ตามหนังสือด่วนมาก มท 0808.3/ว4437 ลว.22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]133
13 นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงปลอดบุหรี่ [ 8 มิ.ย. 2565 ]169
14 ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]151
15 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]271
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]489
17 บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]239
18 พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]260
19 จดหมายข่าว เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 22 ธ.ค. 2564 ]251
20 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ปี2565 [ 26 พ.ย. 2564 ]242
 
หน้า 1|2|3|4|5