องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 

  กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี โครงการฮี...
  กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี โครงการฮี...
  กิจกรรมส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี โครงการฮี...
 

 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง หมู่ที่7 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210
โทรศัพท์ / โทรสาร 042-490537
EMAIL : admin@tambonnasang.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign