องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
 


มอบหน้ากากอนามัย หมู่ที่ 9


วันที่ 26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ร่วมกับอสม. และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในตำบลนาแสง มอบหน้าหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน หมู่ที่ 9 เพื่อไว้ใช้ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2021-10-18
2021-08-30
2021-08-23
2020-07-21
2020-06-19
2020-05-21
2020-04-07
2020-03-27
2020-03-26
2020-03-26