องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


วันที่ 27 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ดำเนินการฉีดพ่นกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลนาแสงทุกหมู่บ้าน รวมทั้งวัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

2021-10-18
2021-08-30
2021-08-23
2020-07-21
2020-06-19
2020-05-21
2020-04-07
2020-03-27
2020-03-26
2020-03-26