องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
 


ร่วมเดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต  นาแสง


วันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 13.30  น.  ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง อบต.นาแสง ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนกัลยานิวัฒนา2 ร่วมเดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต  นาแสง      ##โซน ดงเกษม ม.2 ,ม.5 และม.9

วันที่ 19 พ.ย. 64 เวลา 14.00 น. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.นาแสง ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านนาคำแคน ร่วมเดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต นาแสง
##โซน นาคำแคน ม.3 และม.6

วันที่ 24 พ.ย. 64 เวลา 13.30 น. ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.นาแสง ร่วมกับคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านนาแสง ร่วมเดินรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต นาแสง
##
โซน นาแสง ม.1 ,ม.7 และม.8

2021-11-24
2021-10-19
2021-10-18
2021-08-30
2021-08-23
2020-07-21
2020-06-19
2020-05-21
2020-04-07
2020-03-27