องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

   
 
  นายนิรันดร์ เนาวนิต  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง  

โทร. 081-0557126
 

 นายไพสาน พรมกสิกร นางแก้ว หอมหวล นายสุทัศน์ ชนะมัจฉา
 รอง นายก อบต. 
รอง นายก อบต. 
เลขานุการ นายก อบต.
โทร. 093-3478958 โทร.088-0273308 โทร.090-2145690นางสาวบัวเรียง  ไพศาล

รองปลัดองค์การบริการส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


โทร. 088-5728647