องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

กองช่าง

     
   นายบุญส่ง  สุขรี่  
  ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายเรืองศักดิ์  สูญราช

นายสุมนัส  ดวงประดิษฐ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง
     
 นายวุฒิพงษ์  แดงสมภาร นางสาวขวัญดาว  ผิวขำ
 นายวีระพล  รุ่งทอง
ผช.ช่างโยธา
 ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ผช.เจ้าหน้าที่ประปา
     
นายจิรวัฒน์ เจริญรบ นายทนงศักดิ์ พระดาเวช  
ผช.เจ้าหน้าที่ประปา ผช.ช่างไฟฟ้า