องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

สถานที่ท่องเที่ยว

 วัดเจติยาคีรีวิหาร  

ภูทอก หรือ วัดภูทอก เมื่อก่อนตั้งอยู่ใน จ.หนองคาย จนเมื่อ อ.บึงกาฬ ได้ถูกแยกตัวออกมาเป็น จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย จึงได้ทำการเปลี่ยนเป็น จ.บึงกาฬ จนถึงปัจจุบันนี้  ภูทอก (วัดภูทอก) เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหารโดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ซึ่ง ภูทอกมี 2 ลูก คือ ภูทอกใหญ่ และ ภูทอกน้อย แต่ภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป
วัดโพธิ์ชัยศรี  
วัดโพธิ์ชัยศรี     
ดินแดนแห่งอารยธรรมมูลมังอีสานบ้านเฮาในพื้นที่จังหวัดหนองคายตอนใต้ ในนามวัดโพธิ์ชัยศรี มีพิกัดที่ไม่ห่างไกลจากแห่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รู้จักโดยทั่วกัน คือ ภูทอก หากทุกท่านได้เวียนวน หรือไม่ก็หลังทางในระแวกนี้ เหตุด้วยถนนแต่ละเส้นมีความวกวนจนทำให้เรารู้สึกว่าไปถูกทางเสมอๆ