องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  11 เม.ย. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 54
  7 เม.ย. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี งบประมาณ 2564 139
  8 ม.ค. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2564 133
  8 ก.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2563 132
  7 เม.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563 137
  6 เม.ย. 2563    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6เดือน ประจำปี 2563 144
  6 ม.ค. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2563 137
  30 ก.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 139
  17 พ.ค. 2562    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน 135
  1 พ.ย. 2561    รางานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 145
  13 มิ.ย. 2561    รางานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน) 140
  1 พ.ย. 2560    รางานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2560 133
  15 มิ.ย. 2560    รางานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2560 (รอบ 6 เดือน) 138