องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  4 ต.ค. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 15
  3 ก.ย. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 15
  5 ส.ค. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 15
  5 ก.ค. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 14
  4 มิ.ย. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 14
  4 พ.ค. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ประจำปี 2564 15
  2 เม.ย. 2564    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 51
  1 มี.ค. 2564    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 46
  4 ก.พ. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 14
  1 ก.พ. 2564    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 50
  4 ม.ค. 2564    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 50
  31 ธ.ค. 2563    แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 13
  4 ธ.ค. 2563    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 47
  30 พ.ย. 2563    แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2564 14
  2 พ.ย. 2563    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 50
  30 ต.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 51
  30 ต.ค. 2563    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 14
  5 ต.ค. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 44
  4 ก.ย. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 49
  3 ก.ค. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 46


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]