องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]12
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]10
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]14
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]15
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำเดือนพฤศจิกายน2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]13
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]19
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]132
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]161
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]123
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]126
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]128
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]172
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]193
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]192
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]195
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]192
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]184
18 แบบสรุปผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ประจำปี 2564 [ 4 พ.ค. 2564 ]189
19 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]221
20 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]217
 
หน้า 1|2|3