องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 55
  1 มี.ค. 2565    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 56
  1 ก.พ. 2565    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 58
  3 ม.ค. 2565    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 54
  1 ธ.ค. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 59
  1 พ.ย. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 64
  4 ต.ค. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 129
  3 ก.ย. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 125
  5 ส.ค. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 126
  5 ก.ค. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 119
  4 มิ.ย. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 117
  4 พ.ค. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ประจำปี 2564 122
  2 เม.ย. 2564    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 152
  1 มี.ค. 2564    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 144
  4 ก.พ. 2564    แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 124
  1 ก.พ. 2564    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 151
  4 ม.ค. 2564    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 160
  31 ธ.ค. 2563    แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 121
  4 ธ.ค. 2563    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 144
  30 พ.ย. 2563    แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ปีงบประมาณ 2564 120


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]