องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานสังคมสงเคราะห์
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  12 ต.ค. 2561    รายชื่อเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์กรณีโอนเข้าบัญชี ตำบลนาแสง 170
  17 พ.ย. 2558    รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 160
  17 พ.ย. 2558    รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ 171
  17 พ.ย. 2558    รายชื่อผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ด้อยโอกาส 164