องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]17
2 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]16
3 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]12
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำ บลนาแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) [ 19 ม.ค. 2565 ]169
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 ต.ค. 2564 ]134
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์เพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๒ บ้านดงเกษม [ 7 ต.ค. 2564 ]129
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำ บลนาแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บก.ถ.๓๕-๐๐๙ เส้นหนองเป็ดก่า หมู่ที่ ๓ [ 7 ต.ค. 2564 ]125
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านคำแคนพัฒนา [ 7 ต.ค. 2564 ]120
9 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]202
10 แผนงานการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]186
11 แผนงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]189
12 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]235
13 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]207
14 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]206
15 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]196
16 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]194
17 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]189
18 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]189
19 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]192
20 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]190
 
หน้า 1|2