องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]177
2 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]195
3 ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ได้มีส่วนร่วมในการประชุมชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]189
4 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]235
5 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]191
6 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ [ 29 ม.ค. 2563 ]190
7 การประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 13 มิ.ย. 2562 ]265
8 การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาแผน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง [ 22 พ.ค. 2562 ]190
9 กิจกรรมโครงการประชุมพนักงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงโปร่งใสหัวใจคุณธรรม [ 19 ก.ย. 2560 ]193