องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]19
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 [ 22 ต.ค. 2564 ]117
3 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]201
4 รายงานการจัดซืื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562 [ 1 มิ.ย. 2563 ]184
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]202
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]197
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ก.ค. 2562 ]191
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 ก.ค. 2562 ]196
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 พ.ค. 2562 ]191
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]197
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 1 เม.ย. 2562 ]193
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]202
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]195
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ธ.ค. 2561 ]197
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 พ.ย. 2561 ]199
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]185
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2561 [ 30 ก.ย. 2561 ]202
18 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 [ 31 ส.ค. 2561 ]196
19 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2561 [ 31 ก.ค. 2561 ]194
20 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายนพ.ศ.2561 [ 30 มิ.ย. 2561 ]194
 
หน้า 1|2