องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ธ.ค. 2564 ]232
2 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 30 พ.ย. 2564 ]187
3 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน [ 15 ม.ค. 2563 ]187
4 คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทสด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ม.ค. 2563 ]178
5 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 23 ธ.ค. 2562 ]181
6 คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 ธ.ค. 2562 ]182
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย [ 14 ต.ค. 2562 ]179