องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 31 ม.ค. 2566 ]145
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ [ 6 ม.ค. 2564 ]180
3 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย [ 30 ธ.ค. 2563 ]230
4 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 23 ม.ค. 2563 ]215
5 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 18 ธ.ค. 2562 ]185
6 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2562 ]236