องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
การบริหารและการจัดการ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือขอสนองพระราชดำริฯ หนังสือตอบรับจาก อพ.สธ. [ 23 ส.ค. 2564 ]261
2 1.1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2564 ]253
3 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2564 ]262
4 1.3 วางแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 23 ส.ค. 2564 ]243
5 1.4 ดำเนินงานตามแผน [ 23 ส.ค. 2564 ]234
6 1.5 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน [ 23 ส.ค. 2564 ]230
7 1.6 วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน [ 23 ส.ค. 2564 ]230
8 1.7 รายงานผลการดำเนินงานให้อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง [ 23 ส.ค. 2564 ]263