องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 ส.ค. 2564    3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่น มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ 138
  19 ส.ค. 2564    3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น 139
  19 ส.ค. 2564    3.3 บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม 138
  19 ส.ค. 2564    3.4 ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่ยอมรับ 135