องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14
  17 ก.ย. 2562    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงประจำปีงบประมาณ2563 23
  16 ก.ย. 2562    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงประจำปีงบประมาณ2563 14
  16 ก.ย. 2562    รายละเอียดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงประจำปีงบประมาณ2563 16
  26 ก.ย. 2561    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 16
  12 ก.ย. 2560    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 17
  23 ก.ย. 2559    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 17
  30 ก.ย. 2558    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 17
  24 ก.ย. 2557    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 17