องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  14 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 122
  17 ก.ย. 2562    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงประจำปีงบประมาณ2563 127
  16 ก.ย. 2562    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงประจำปีงบประมาณ2563 121
  16 ก.ย. 2562    รายละเอียดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงประจำปีงบประมาณ2563 119
  26 ก.ย. 2561    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 122
  12 ก.ย. 2560    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 130
  23 ก.ย. 2559    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 120
  30 ก.ย. 2558    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558 121
  24 ก.ย. 2557    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 123