องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
ภาพกิจกรรมโครงการ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  31 ส.ค. 2564    ภาพดำเนินงานการไปร่วมกิจกรรมงานฐานทรัพยากรกับอบต.ชัยพร 12
  31 ส.ค. 2564    ภาพดำเนินงานการไปร่วมกิจกรรมงานฐานทรัพยากรกับอบต.โคกกว้าง 12
  31 ส.ค. 2564    ภาพกิจกรรมการให้ความรู้งานฐานทรัพยากรแก่โรงเรียนบ้านหนองบัว จ.เลย 12
  18 ม.ค. 2564    องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง รับการตรวจเยี่ยมพิจารณาให้คะแนนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 13