องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  31 ส.ค. 2564    1.2 ทำผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปัก 44
  31 ส.ค. 2564    1.4 ทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 42
  31 ส.ค. 2564    1.3 ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 39
  31 ส.ค. 2564    1.5 ทำทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 39
  31 ส.ค. 2564    1.6 ดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 40
  31 ส.ค. 2564    1.1 กำหนดขอบเขตพื้นที่และการสำรวจทรัพยากร 39