องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  31 ส.ค. 2564    1.2 ทำผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปัก 148
  31 ส.ค. 2564    1.4 ทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 139
  31 ส.ค. 2564    1.3 ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 132
  31 ส.ค. 2564    1.5 ทำทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 139
  31 ส.ค. 2564    1.6 ดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 135
  31 ส.ค. 2564    1.1 กำหนดขอบเขตพื้นที่และการสำรวจทรัพยากร 129