องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  17 ส.ค. 2564    จำนวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 123
  17 ส.ค. 2564    2.1เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น 124
  17 ส.ค. 2564    2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 120
  17 ส.ค. 2564    2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 120
  17 ส.ค. 2564    2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน 124
  17 ส.ค. 2564    2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน 121
  17 ส.ค. 2564    2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน 121
  17 ส.ค. 2564    2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่น ๆ ทะเบียนชีวภาพอื่น ๆ ในชุมชน 120
  17 ส.ค. 2564    2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 121
  17 ส.ค. 2564    2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 126
  17 ส.ค. 2564    2.10 การจัดทำรายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 125