องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น


4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน(แหล่งเรียนรู้)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ 4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน(แหล่งเรียนรู้)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาแสง