องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น


6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ 6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาแสง