องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้...[วันที่ 2024-05-24][ผู้อ่าน 9]
 
  ขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ อบต.นาแสง ประจำปี2567[วันที่ 2024-04-18][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาแ...[วันที่ 2024-03-22][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการรวมพลังออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก[วันที่ 2024-02-28][ผู้อ่าน 34]
 
  งานแข่งขันกีฬาภายในตำบลนาแสง"นาแสงเกมส์ครั้งที่20ป...[วันที่ 2024-02-26][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการอบรมการสานเปลและกระเป๋าด้วยเศษผ้า[วันที่ 2024-02-22][ผู้อ่าน 34]
 
  งานการแข่งขันเกมส์การศึกษากีฬาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2...[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 59]
 
  งานต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้อันเนื...[วันที่ 2024-02-13][ผู้อ่าน 38]
 
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองการบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ...[วันที่ 2024-02-01][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการลดคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตราย[วันที่ 2024-01-24][ผู้อ่าน 85]
 
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2024-01-22][ผู้อ่าน 46]
 
  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ป...[วันที่ 2024-01-18][ผู้อ่าน 41]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12