องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
   โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้...
  ขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ อบต.นาแสง ประจำปี2567
  กิจกรรมงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลนาแ...
 

 
เงินกู้คู่คนพิการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง หมู่ที่7 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210
โทรศัพท์ / โทรสาร 042-490537
EMAIL : admin@tambonnasang.go.th
© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign