องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
  ภาพบรรยากาศบางส่วนในวัน รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา...[วันที่ 2021-10-18][ผู้อ่าน 475]
 
  พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน[วันที่ 2021-08-30][ผู้อ่าน 529]
 
   กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง[วันที่ 2021-08-23][ผู้อ่าน 523]
 
  โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดในเขตอนุรักษ์หนองบ่อน้ำ...[วันที่ 2020-07-21][ผู้อ่าน 779]
 
  โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้...[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 749]
 
  ตู้ปันสุข[วันที่ 2020-05-21][ผู้อ่าน 705]
 
  จุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมเจลล้างมือ อบต.นาแส...[วันที่ 2020-04-07][ผู้อ่าน 1030]
 
  ฉีดพ่นกำจัดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)[วันที่ 2020-03-27][ผู้อ่าน 692]
 
  มอบหน้ากากอนามัย หมู่ที่ 9[วันที่ 2020-03-26][ผู้อ่าน 626]
 
  มอบหน้ากากอนมัยหมู่ที่ 3,6[วันที่ 2020-03-26][ผู้อ่าน 508]
 
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563...[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 686]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค...[วันที่ 2020-03-18][ผู้อ่าน 494]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12