องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
 


โครงการลดคัดแยกขยะและจัดการขยะอันตราย


  วันที่ 23 มกราคม 2567 นายกองการบริหารส่วนตำบลนาแสง นาย นิรันดร เนาว์นิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมลดคัดแยกขยะและจักการขยะอันตราย โดยมี อสม.และผู้สนใจเข้ารับการอบรมจำนวน 50 ราย ในงานนี้มีการแจกถังขยะเปียกแก่ผู้เข้าอบรมเพื่อแยกและลดขยะต้นทางจากครัวเรือนมากที่สุดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับชาวตำบลนาแสง

2024-05-24
2024-04-18
2024-03-22
2024-02-28
2024-02-26
2024-02-22
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-24