องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
 


โครงการอบรมการสานเปลและกระเป๋าด้วยเศษผ้า


   วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567 นาย นิรันดร์ เนาวนิต นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงคณะผู้บริหาร  นาง วิยะดา วงค์จันทร์ นักพัฒนาชุมชำนาญการ จัดให้มีการฝึกอบรมการสานเปลและกระเป๋าด้วยเศษผ้า ทั้งนี้ไดัรับความสนใจจากผู้เข้าอบรมอย่างดียิ่ง

2024-05-24
2024-04-18
2024-03-22
2024-02-28
2024-02-26
2024-02-22
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-24