องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
 


โครงการรวมพลังออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก


    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นาย นิรันดร์ เนาวนิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงจัดให้มีการแข่งขันเต้นแอโรบิค โดยให้ทั้งเก้าหมู่บ้านส่งตัวแทนหมู่บ้านละ20คน เข้าร่วมการแข่งขันเต้นแอโรบิคที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง มีผู้เข้าร่วมงานแข่งขันเต้นแอโรบิคครบทั้งเก้าหมู่บ้าน

2024-05-24
2024-04-18
2024-03-22
2024-02-28
2024-02-26
2024-02-22
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-24