องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]63
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]52
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 3 ม.ค. 2566 ]50
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำเดือนธันวาคม 2565 [ 1 ธ.ค. 2565 ]65
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำเดือนพฤศจิกายน2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]61
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]66
7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]179
8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]208
9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]176
10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]172
11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]174
12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]223
13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]245
14 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]249
15 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ส.ค. 2564 ]248
16 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]250
17 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]236
18 แบบสรุปผลการดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2564 ประจำปี 2564 [ 4 พ.ค. 2564 ]241
19 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]278
20 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]272
 
หน้า 1|2|3