องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]51
2 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]45
3 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]40
4 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำ บลนาแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) [ 19 ม.ค. 2565 ]199
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 7 ต.ค. 2564 ]164
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์เพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๒ บ้านดงเกษม [ 7 ต.ค. 2564 ]158
7 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำ บลนาแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง บก.ถ.๓๕-๐๐๙ เส้นหนองเป็ดก่า หมู่ที่ ๓ [ 7 ต.ค. 2564 ]155
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด ใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านคำแคนพัฒนา [ 7 ต.ค. 2564 ]151
9 ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]231
10 แผนงานการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]219
11 แผนงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]221
12 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]269
13 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]237
14 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]240
15 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]235
16 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]225
17 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]223
18 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]220
19 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561 [ 9 ต.ค. 2560 ]222
20 การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]222
 
หน้า 1|2