องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน) [ 31 ม.ค. 2567 ]17
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2565 [ 9 ก.พ. 2566 ]46
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) [ 7 ธ.ค. 2564 ]178
4 รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) [ 8 ธ.ค. 2563 ]222
5 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]207
6 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2562 [ 22 ม.ค. 2563 ]221
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]221
8 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 1 พ.ค. 2562 ]214
9 รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 6 พ.ย. 2561 ]219
10 รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 6 พ.ย. 2561 ]239