องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) [ 31 ม.ค. 2567 ]19
2 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปี งบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]13
3 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2565-เดือนมีนาคม 2566) [ 1 พ.ค. 2566 ]47
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2564-เดือนมีนาคม 2565) [ 2 พ.ค. 2565 ]172
5 รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]225
6 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]215
7 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]225
8 สถิติการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]220