องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 31 ต.ค. 2566 ]226
2 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน [ 31 ต.ค. 2566 ]220
3 คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 31 ต.ค. 2566 ]217
4 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 31 ต.ค. 2566 ]274
5 คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทสด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ย. 2566 ]209
6 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชน [ 15 ม.ค. 2563 ]220
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การรับชำระภาษีป้าย [ 14 ต.ค. 2562 ]210