องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 4.1 ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2564 ]265
2 4.1 ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ตำบล [ 17 ส.ค. 2564 ]262
3 4.1 สมุดและตารางสรุปการฟื้นฟูบำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ตำบล [ 17 ส.ค. 2564 ]249
4 4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) [ 17 ส.ค. 2564 ]260
5 4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น) [ 17 ส.ค. 2564 ]260
6 4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน(แหล่งเรียนรู้) [ 17 ส.ค. 2564 ]258