องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


คู่มือปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการจัดวื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการจัดวื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาแสง