องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    รายละเอียดข่าว


ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงหรือผู้สูงอายุที่เกิดวันที่ 2 กันยายน 2507 - 1 กันยายน 2508
#สามารถมาแจ้งยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ในวันและเวลาราชการ
☎️📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เบอร์ 042-490537    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาแสง