องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
การประเมินผลแผนพัฒนา


รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2562-มีนาคม2563)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ส.2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม2562-มีนาคม2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.นาแสง