องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
 
เงินกู้คู่คนพิการ
 
การลงทะเบียนผ่าน Application "เงินเด็ก"
 
เช็กเบี้ยฯผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการได้ทั่วไทย
 
แอปพลิเคชันบัตรคนพิการดิจิทัล
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม