องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  8 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน2564) 15
  8 ก.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2564 ถึงมิถุนายน 2564) 19
  9 เม.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2564 ถึงมีนาคม 2564) 19
  7 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) 20
  20 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 80
  30 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 74
  30 ก.ย. 2562    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562) 73
  18 ก.ย. 2562    สัญญาซื้อขาย 61
  12 ก.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์สำนักงานแบบดับเบิ้ลแคบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 66
  28 ส.ค. 2562    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถยนต์สำนักงานแบบดับเบิ้ลแคบ 49
  10 ก.ค. 2562    เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 53
  28 มิ.ย. 2562    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)) 49
  31 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อเมนส่งน้ำดิบขนาด 3 นิ้ว จากหนองบ่อมะงง-โรงผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 47
  31 พ.ค. 2562    แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อเมนส่งน้ำดิบขนาด 3 นิ้ว จากหนองบ่อมะงง-โรงผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52
  17 พ.ค. 2562    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อเมนส่งน้ำดิบขนาด 3 นิ้ว จากหนองบ่อมะงง-โรงผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 53
  17 พ.ค. 2562    เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อเมนส่งน้้าดิบขนาด ๓ นิ้ว จากหนองบ่อมะงง-โรงผลิตน้้าประปาหมู่ที่๑ 48
  14 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 47
  29 มี.ค. 2562    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ2562) 50
  21 มี.ค. 2562    สัญญาจ้างก่อสร้าง 47
  18 มี.ค. 2562    สัญญาจ้างก่อสร้าง 52


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]