องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสสายทางบก.ถ.35-003 หมู่ที่ 8 บ้านแสงงเจริญ ตำบลนาแสง -บ้านคำบอน ตำบลน้ำจั้น ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ [ 28 ก.พ. 2566 ]11
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยหนองหว้าผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 3บ้านนาคำแคน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 100,336 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล [ 21 ก.พ. 2566 ]16
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2565ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2565) [ 30 ก.ย. 2565 ]58
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายนพ.ศ.2565ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) [ 30 มิ.ย. 2565 ]52
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือประจำไตรมาสที่2(เดือนมกราคม พ.ศ.2565ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) [ 30 มี.ค. 2565 ]48
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงเรื่องเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม พ.ศ.2564ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565) [ 5 ม.ค. 2565 ]43
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก รหัสสายทาง บก.ถ.35-009เส้นหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,375 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10-0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 22 พ.ย. 2564 ]194
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)โดยปรับปรุงเสริมผิวถนนแแอลฟัลติกคอนกรีต เชื่อมทางหลวง บ้านนาคำแคน-เข้าภูทอกบ้านนาคำแคนพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,017 [ 18 พ.ย. 2564 ]254
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่หมู่ที่ 6 บ้านคำแคนพัฒนา ตำบลนาแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องคืการบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 10 พ.ย. 2564 ]230
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน2564) [ 8 ต.ค. 2564 ]252
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2564 ถึงมิถุนายน 2564) [ 8 ก.ค. 2564 ]242
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2564 ถึงมีนาคม 2564) [ 9 เม.ย. 2564 ]203
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) [ 7 ม.ค. 2564 ]197
14 ประการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.35-004 เส้นรอบหมู่บ้านนาแสง กว้าง 5 เมตร ยาว 511 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10-0.50 เมตร [ 16 ธ.ค. 2563 ]89
15 ประการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.35-005 เส้นบ้านคําไชยวาล – บ้าน ดงเกษม (หนองบ่อมะงง) กว้าง 5 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.15 เมตร ไห [ 16 ธ.ค. 2563 ]87
16 ประการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างผายน้ําล้น หมู่ที่ 6 บ้านคําแคนพัฒนา ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding [ 16 ธ.ค. 2563 ]97
17 ประการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างผายน้ําล้น จุดที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านนาคําแคน ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 3 ธ.ค. 2563 ]104
18 ประการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างผายน้ําล้น จุดที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านนาคําแคน ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 3 ธ.ค. 2563 ]102
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]336
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]343
 
หน้า 1|2|3