องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  22 พ.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก รหัสสายทาง บก.ถ.35-009เส้นหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,375 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10-0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 114
  18 พ.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)โดยปรับปรุงเสริมผิวถนนแแอลฟัลติกคอนกรีต เชื่อมทางหลวง บ้านนาคำแคน-เข้าภูทอกบ้านนาคำแคนพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,017 126
  10 พ.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่หมู่ที่ 6 บ้านคำแคนพัฒนา ตำบลนาแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องคืการบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 107
  8 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน2564) 165
  8 ก.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2564 ถึงมิถุนายน 2564) 170
  9 เม.ย. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2564 ถึงมีนาคม 2564) 129
  7 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) 131
  16 ธ.ค. 2563    ประการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.35-004 เส้นรอบหมู่บ้านนาแสง กว้าง 5 เมตร ยาว 511 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10-0.50 เมตร 31
  16 ธ.ค. 2563    ประการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.35-005 เส้นบ้านคําไชยวาล – บ้าน ดงเกษม (หนองบ่อมะงง) กว้าง 5 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.15 เมตร ไห 30
  16 ธ.ค. 2563    ประการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างผายน้ําล้น หมู่ที่ 6 บ้านคําแคนพัฒนา ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 34
  3 ธ.ค. 2563    ประการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างผายน้ําล้น จุดที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านนาคําแคน ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding 33
  3 ธ.ค. 2563    ประการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างผายน้ําล้น จุดที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านนาคําแคน ตําบลนาแสง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 34
  20 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 223
  30 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 205
  30 ก.ย. 2562    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562) 188
  18 ก.ย. 2562    สัญญาซื้อขาย 170
  12 ก.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์สำนักงานแบบดับเบิ้ลแคบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 177
  28 ส.ค. 2562    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถยนต์สำนักงานแบบดับเบิ้ลแคบ 160
  10 ก.ค. 2562    เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 159
  28 มิ.ย. 2562    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)) 143


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]