องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 1.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 1 ธ.ค. 2563 ]221
2 2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ธ.ค. 2563 ]196
3 3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง [ 1 ธ.ค. 2563 ]222
4 4.หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการ4.ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2563 ]223
5 5.หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานใน สังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง [ 1 ธ.ค. 2563 ]217
6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 28 ม.ค. 2563 ]184
7 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]219
8 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]184
9 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2562 ]218
10 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]183
11 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]183
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]230
13 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ [ 1 ต.ค. 2562 ]174
14 หลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง [ 1 ต.ค. 2562 ]174
15 มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ/มาตรการทางวินัยของบุคลากร [ 1 ต.ค. 2562 ]180
16 แผนกลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 23 ม.ค. 2562 ]275