องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 ส.ค. 2564    ภาพถ่ายทางอากาศและผังแปลงปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 40
  16 ส.ค. 2564    3.1 การจัดหาทรัพยากรท้องถิ่น 42
  16 ส.ค. 2564    3.1 การรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 42
  16 ส.ค. 2564    3.2 ปลูกทรัพยากรท้องถิ่น 41
  16 ส.ค. 2564    3.2 รักษาทรัพยากรท้องถิ่น 40
  16 ส.ค. 2564    3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น(พืช) 42
  16 ส.ค. 2564    3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น(สัตว์) 41
  16 ส.ค. 2564    3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น(ชีวภาพ) 41
  16 ส.ค. 2564    3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น(ภูมิปัญญา) 40