องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 ส.ค. 2564    ภาพถ่ายทางอากาศและผังแปลงปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 131
  16 ส.ค. 2564    3.1 การจัดหาทรัพยากรท้องถิ่น 133
  16 ส.ค. 2564    3.1 การรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 133
  16 ส.ค. 2564    3.2 ปลูกทรัพยากรท้องถิ่น 130
  16 ส.ค. 2564    3.2 รักษาทรัพยากรท้องถิ่น 128
  16 ส.ค. 2564    3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น(พืช) 131
  16 ส.ค. 2564    3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น(สัตว์) 129
  16 ส.ค. 2564    3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น(ชีวภาพ) 132
  16 ส.ค. 2564    3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น(ภูมิปัญญา) 129