องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  17 ส.ค. 2564    4.1 ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 12
  17 ส.ค. 2564    4.1 ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ตำบล 12
  17 ส.ค. 2564    4.1 สมุดและตารางสรุปการฟื้นฟูบำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ตำบล 11
  17 ส.ค. 2564    4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 12
  17 ส.ค. 2564    4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น) 12
  17 ส.ค. 2564    4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน(แหล่งเรียนรู้) 11