องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุกถนนสายหนองบ่อน้ำบ้านแสงสาคร หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะจง [ 19 มี.ค. 2567 ]19
2 ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุกถนนสายหน้าบ่อขยะวัดภูทอกไปบ้านใหม่ชมภูบ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2567 ]17
3 ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุกถนนสายวัดสระเกตุมงคลธรรมบ้านนาคำแคนหมู่ที่ 3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2567 ]11
4 โครงการซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุกองช่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]10
5 จ้างซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุกถนนสายบ้านพ่อรวยไปบ่อขยะบ้านคำแคนพัฒนาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]9
6 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรด้วยหินคลุกถนนสายโป่งคอมตอนเหนือบ้ายนแสงสาครหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2567 ]8
7 โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บ้านเกษมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]9
8 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถผ่านได้บ้านแสงสาคร หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]9
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ยกเว้นการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อรับจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]15
10 ประการองค์การบริหารส่วนตําบลนาแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตรหัสสายทางบก.ถ.35-003 หมู่ที่ 8 บ้านแสงงเจริญ ตำบลนาแสง -บ้านคำบอน ตำบลน้ำจั้น ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 2,500 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ [ 28 ก.พ. 2566 ]86
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกห้วยหนองหว้าผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค หมู่ที่ 3บ้านนาคำแคน หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 100,336 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล [ 21 ก.พ. 2566 ]95
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือประจำไตรมาสที่4(เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2565ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2565) [ 30 ก.ย. 2565 ]125
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือประจำไตรมาสที่3(เดือนเมษายนพ.ศ.2565ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565) [ 30 มิ.ย. 2565 ]109
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป้นหนังสือประจำไตรมาสที่2(เดือนมกราคม พ.ศ.2565ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) [ 30 มี.ค. 2565 ]131
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงเรื่องเรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผุ้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1(เดือนตุลาคม พ.ศ.2564ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2565) [ 5 ม.ค. 2565 ]130
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก รหัสสายทาง บก.ถ.35-009เส้นหนองเป็ดก่า หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 2,375 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10-0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 22 พ.ย. 2564 ]264
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)โดยปรับปรุงเสริมผิวถนนแแอลฟัลติกคอนกรีต เชื่อมทางหลวง บ้านนาคำแคน-เข้าภูทอกบ้านนาคำแคนพัฒนา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,017 [ 18 พ.ย. 2564 ]356
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่หมู่ที่ 6 บ้านคำแคนพัฒนา ตำบลนาแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องคืการบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ [ 10 พ.ย. 2564 ]297
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน2564) [ 8 ต.ค. 2564 ]307
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2564 ถึงมิถุนายน 2564) [ 8 ก.ค. 2564 ]297
 
หน้า 1|2|3|4