องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 22 ธ.ค. 2566 ]31
2 คู่มือปฏิบัติงานการปฏิบัติงานกองช่าง [ 21 ธ.ค. 2566 ]20
3 คู่มือปฏิบัติงานการปฏิบัติงานการจัดวื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 18 ธ.ค. 2566 ]14
4 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ (e-LAAS) [ 18 ธ.ค. 2566 ]17
5 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย [ 30 ธ.ค. 2563 ]255
6 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 23 ม.ค. 2563 ]237
7 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 18 ธ.ค. 2562 ]206
8 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น [ 16 ธ.ค. 2562 ]270