องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จำนวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2564 ]249
2 2.1เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2564 ]267
3 2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2564 ]262
4 2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2564 ]237
5 2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน [ 17 ส.ค. 2564 ]244
6 2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน [ 17 ส.ค. 2564 ]241
7 2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน [ 17 ส.ค. 2564 ]234
8 2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่น ๆ ทะเบียนชีวภาพอื่น ๆ ในชุมชน [ 17 ส.ค. 2564 ]229
9 2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน [ 17 ส.ค. 2564 ]245
10 2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน [ 17 ส.ค. 2564 ]238
11 2.10 การจัดทำรายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2564 ]250